6-BUDDHA VE ASOKA

6-BUDDHA VE ASOKA

Altyazı yı açmak için videonun altında ki      subtitles-icon-international  ikonuna basınız ve Türkçeyi seçmek için  photo    ikonunu kullanınız

Merhaba, ben John Green. Chrash Course Dünya Tarihi’ni izliyorsunuz.

Bugün Hindistan hakkında konuşacağız. Bu biraz zorlayıcı. Çünkü
A. Sadece 10 dakikam var.

Bay Green, Bay Green!
Bugün senin için vaktim yok geçmişteki-ben.

B. Tarihi incelerken genellikle belli bir politik grubu tanımlarız. Örneğin “Roma
İmparatorluğu” veya “Çin” veya “Beliebers” ve bu yatkınlığımız
C. pek çok tarihi değişikliği gizler. Mesela “Avrupa”. O kadar
tuhaf ve belirsiz bir sözcük ki ne anlama geldiğini bile bilmiyorum.

Ayrıca D, alınma Avrupa, Hindistan’nınkinden daha karmaşık tarih yok gibi ve
E. Hint tarihi hakkında bildiğimiz çoğu şey İngiliz tarihçilerin eseri ki onlar
“tarihi ön yargı”yı hem kullandı ve yaşattı.

Bunlardan dolayı F. sadece 10 dakikamız olması talihsizlik. Yine deElimizden gelen en iyisini yapacağız. Voldemort’un ruhunu alıp sekize bölmüş gibi yapacağız.

1. Bölüm: Vedalar. Şüphesiz medeniyetin ilk beşiklerinden İndus Vadisi’ni hatırlıyorsunuz.Ama bu uygarlık MÖ 1750 gibi ortadan kayboldu.Bunu uzun Aryan göçleri takip etti. Aryan ile tarih öncesi Naziler’den bahsetmiyoruz. Kafkaslar’dan aşağıya göçen Hint-Ginji, gini gagi gan- Stan, benim için söyler misin?(Hint-Ganj)Teşekkürler.

Bu Aryanlar’la ilgili bilgiyi arkalarında bıraktıkları dini metinlerden öğrendik.Bunların en eskisi Vedalar.Vedalar Hinduizm’in en erken metinleridir. Yine de o zamanlarHinduizm yoktu. Ayrıca pek çok başka şey daha var ama sadece 10 dakikamız olduğundan ikinci bölüme atlayalım,

Kast Sistemi.

Kast sistemi Hindistan’ın en yaşlı ve en etkileyici geleneklerinden biri.Purusha, evreni kaplayan ruh, hakkındaki Vedaları okuyalım.Purusha’yı bölünce onu kaç parçaya ayırdılar? Ağzı ne oldu? İki kolu ne oldu?
İki bacağını ve iki ayağını ne olarak adlandırdılar?Ağzından Brahman, iki kolundan Kshatriya, iki bacağından Vaişya,
iki ayağından Şudra doğdu. Bu ayrım kast sistemini ilahi yönden açıklıyor. Brahmalar, Purusha’nın ağzı, tanrılarla konuşanlar, en üstte.Kshatriyalar, Purusha’nın kolları savaşçılar oldu. Eğer beni iş üstünde
gördüyseniz, bilirsiniz.Vaşyalar, tacirler ve sanatçılar din adamları ve savaşçılar için para üretenler Purusha’nın bacaklarıydı.Çünkü herkes bacakların para yaptığı bilir. Şudralar en allta.Onlar ayak, emekçiler ve çiftçiler, sosyal düzenin temelleri.Ayrıca herkes onların üstünde duruyor. Kast sistemi bundan da karmaşık hale gelecek ama temel 4 sınıf Hint tarihinin çoğunda var.

Crash Course’un ileriki bölümlerinde göreceğimiz pek çok reformcuya rağmen ayakta kaldı. Kast sistemi Hinduizm’deki büyük bir başka konseptın daha temeli.

3. Bölüm: Dharma.

Dharma kabaca birinin yaşamda ve toplumdaki yeridir ve temel olarak doğum ve kast ile belirlenir.Dharma kabaca birinin yaşamda ve toplumdaki yeridir ve temel olarak doğum ve kast ile belirlenir.Bütün fikir Baghavad Gita’dan bir bölümde güzelce anlatılır.Krişna savaşçı Arjuna ile konuşuyor.”Görevini göz önünde bulundurunca başarısız olmamalısın. Kshatriya için adil bir savaştan daha iyisi yoktur.”Baghvad Gite çok daha büyük destansı Mahabartha şiirinin bir bölümüdür. Şiir  iki krallık arasındaki savaşın karmaşık bir hikayesidir.Dharmanın önemini bu bölümde daha iyi anlıyoruz. Krishna, Arjuna’ya, bir savaşçı, bir Kshatriye, olduğu için savaşması gerektiğini söylüyor.Dahası, bunda kötü olsa bile, mesela öldürülse bile, bu yine de dharmasını yaşamamasından daha iyi. Kshatriya isen kötü bir savaşçı olmak dünyanın en iyi fırıncısı olmaktan daha iyidir.Kısacası kendi dharmanı başarsız şekilde yaşamak, başkasınınkini iyi şekilde yaşamaktan iyidir.Kısacası kendi dharmanı başarsız şekilde yaşamak, başkasınınkini iyi şekilde yaşamkatan iyidir.

Bu bizi 4. bölüme getiriyor, Samsara, Mokşa ve Karma. Hepsi dharmanı gerçekleştirmek için kişisel ve sosyal
nedenler.

Doğru, sosyal neden açık. Dharma ve kast mükemmel sosyal uyum için gerekli.Tam gerektiği kadar asker ve gerektiği kadar fırıncı yetişiyor. BunuBirleşik Devletlerde’de uygulayabiliriz. Herkes bilir ki elektrik mühendisi eksikliğimiz var ama televizyona çıkmak isteyen çok kişi var. elektrik mühendisi eksikliğimiz var ama televizyona çıkmak isteyen çok kişi var. Eski Hindistan’da böyle bir şey olmazdı. Peki eğer dharman hayatın boyunca hayvan dışkısı
Eski Hindistan’da böyle bir şey olmazdı. Peki eğer dharman hayatın boyunca hayvan dışkısı toplamanı istiyorsa, başkalarının hayatları çok daha güzelgörünüyorken niye bunu yaparsın? Bu bizi Samsara’ya veya hayat döngüsüne getiriyor. Reenkarnasyon olarak da bilinir. görünüyorken niye bunu yaparsın?  Öldüğün zaman ruhunun yeni doğan bir canlıya aktarılma fikridir.

Eğer dharmanı yerine getirirsen işler iyiye gider ve daha kutsal bir varlık olarak yeniden doğan ve fil pisliğinden kurtulursun. Ama esas hedef Brahma olarak doğmak değildir. Esas hedef bu döngüden çıkabilmektir. Bu kurtuluş Mokşa’dır.Bütün buları bir arada tutan Karma Aranyaka Upanishad’da güzelce açıklanır.Bütün buları bir arada tutan Karma Aranyaka Upanishad’da güzelce açıklanır.İyilik yapan iyilik bulur. Kötülük yapan kötülük bulur. Namuslu davranan namuslu olur.Kötü davranan kötü olur.Bu arada Upanişadlar daha geç dini metinlerdir. Vedalar’ın yorumu şeklinde ortaya çıktı ama sonra kendi kutsallıklarını kazandı. Bu sosyal yapıyı baştan aşağıya düzenlemek için harika bir yöntemdi. Herkesin bir rolü vardı ve bu rolün dini bir boyutu olduğu için toplum dengedeydi.Ama din olarak Hinduizm’in bir sorunu vardı. En azından imparatorluk kurmak istiyorsanız. Herkesin “kurtuluşu”kendine aitti.Orjinal Brahmanlar kendilerini politik liderler yapmaya çalıştı ama Hinduizm liderlerine uyanlara bir şey kazandırmıyordu. Eğer halkı yönetmeye çalışan bir liderseniz, zor durumdasınızdır.

Bu da bizi 5. Bölüme getiriyor, Budizm Tarihi olarak kesinleştiremesek de geleneksel biyografiye göre
hikaye MÖ 6 yüz yılda başlıyor. Thought Bubble’a gidelim. Şimdi, Siddhartga Gautama adında bir prens vardı. Babası onu bir saraya kapatmıştı.Çünkü bir kehanete göre eğer sokağa çıkarsa krallığını kaybedecekmiş. Yine de bu iyi bir ev hapsiydi: Siddhartha’nı güzel yemekleri, iyi eğlencesi, karısı olan güzel bir kuzen gibi şeyleri vardı.Siddhartha’nı güzel yemekleri, iyi eğlencesi, karısı olan güzel bir kuzen gibi şeyleri vardı.Ama yaşanacak daha çok şey olacağını düşünüyordu ve saraydan birkaç defa kaçtı.Bu kaçışlarda yaşlı bir adam, hasta bir adam ve bir cenaze ile karşılaştı.Acının her yerde olduğunu gören Siddharta sarayı terk etti,krallığı reddetti ve hayatın nasıl böyle bir kötü sona bağlandığını anlamak için bilgelere danıştı.

Böylece Gautama aydınlanmak için her şeyden uzaklaştı, oruç tuttu ve günlerce meditasyon yaptı. Sonunda bir ağacın altın bir aya yıkın meditasyon yapınca aydınlığa ulaştı. Nirvana. Hayır, o değil. Evet bu. Sonunda hayatın anlamını keşfetti ve onun havarisi olacak insanlara öğretmeye başladı. Buda oldu, öğretmen anlamına gelir, ve
Dört Kutsal Gerçeği öğretti. Bunlar:
1. Bütün hayat acı çekmektir.

2. Acının kaynağı arzudur. Sadece cinsel arzu değil, ama her şeye ve saygıya sahip olma arzusu.

3. Acı çekmekten kurtulmak için bütün arzularından vazgeçmen gerekir.

Bu kolay gibi ama biri sizi terk etmişse arzulamayı bırakmanın zor olduğunu bilirsiniz.

4. Bunu nasıl yapacağız? Sekiz basamaklı yolu takip ederek. Bunu nasıl yaşanacağına dair sekiz adımlık bir yöntem sanabilirsiniz ama bunu anlatacak kadar vaktim yok ama bakın,Thought Bubble, bilgi içine bilgi ekleyerek, öğrenirken öğrenmeyi sağladı. Teşekkürler, Thought Bubble. Şimdi din olarak Budizm’de çok fazla
meditasyon ve ölçülü olmak vardı ve pek fazla eğlenceli ayini yoktu. Bir de Budist rahipseniz diğer pek çok kutsal kişi gibi güce sahip olmazsınız. Her şeyden vazgeçmelisiniz, saçınız dahil.Ve, evet, bazıları kungfu keşişi olabiliyor ama sadece Çin’de. Budizm zamanla burada da yayıldı ve eğlenceli ayinleri olan ve Siddharta Gautama’nın onaylamadığı pek çok harika şeyi olan bir din haline geldi.Ama biz eğlenceli sıradan dinden bahsetmiyoruz, eski ve minimalist Budizm’den bahsediyoruz.

Elbette, eğer sekiz aşamalı yolu takip ederseniz mutlu ve ermiş olabilirsiniz ama şimdiye kadar öğrendiğimiz kadarıyla insanlar mutlu ve ermiş olmak istemiyor. Yok yoksa toplayıcılığı bırakmazlardı. Ama eğer alt kasttan bir Hindu’ysanız Budizm çekicidir. Çünkü kast sistemi yoktur. Teoride, sekiz aşamalı yolu takip eden ve isteklerinden vazgeçen herkes acı çekmekten kurtulur ve nirvanaya ulaşır, belki BU hayatta bile.

Yüzyıllarca yeniden doğmak ve sadece ufak bir şansla harika bir şey olmak, mesala bal porsuğu, yerine bu çok daha iyiydi.Bu arada, konu dışı bilgi altı, kaydıraklar ve merdivenler oyununun eski Hindistan’a dayandığını biliyor muydunuz?Bunu yılanlar ve merdivenler olarak adlandırdılar. Merdiven mokşaya yaklaştırır yılanlar uzaklaştırırdı.

Bu da bana açık mektup zamanın geldiğini hatırlattı [kadife tahta kayar, neredeyse es geçer].Bu kafama çok yakındı. Vay. Ama önce gizli göze bir bakalım. Oh, bir golf sopası. Disko Golf oynamam için buraya konmuş olmalı.Ama önce gizli göze bir bakalım. Oh, bir golf sopası. Disko Golf oynamam için buraya konmuş olmalı.Kaydırak ve Merdivenler’e açık mektup: Sevgili Kaydırak ve Merdivenler, Bu Disko Golf. Bana uygun bir oyun. Disko Golf’teki başarım tamamen Disko Golf’ü iyi ya da kötü oynamama bağlı.

Şimdi, dinle Kaydırak ve Merdivenler, çocukluğumda harika olduğunu ,hatırlıyorum  ama iki yaşında bir oğlum var ve ona Kaydırak ve Merdivenler aldım ve ilk elde ne oldu biliyor musun? BENİ YENDİ. Kaydırak ve Merdivenler, bu çocuk helikoptere helopokter diyor. Zeka olarak eşit değiliz demek istemiyorum ama benim tuvalet eğitimim var.Beni neden yendi biliyor musun? Çünkü KAYDIRAK VE MERDİVEN YETENEĞE DAYALI DEĞİL.TAMAMEN RASTGELE VE KAPRİSLİ VE KALPSİZ, EVREN GİBİ.EVREN GİBİ OYUNLAR OYNAMAK İSTEMİYORUM. OYUN OYNAYARAK EVRENİN NASIL OLDUĞUNU UNUTMAK İSTİYORUM.

Saygılarımla, John Green
Tamamdır, Bölüm 7: Asoka.

Hatırlayın, Hint tarihinin çoğunda Hindistan birleşik değildi.Pek çok farklı emirlik ve şehir devleti ve başka şeyler vardı.Ama Hindistan iki defa yerli politik birleşme yaşadı. Birincisi Mauryan Handedanlığı altında MÖ 3. yüzyılda.Ve bir daha Gupta Hanedanlığı altında MS 300 ile 500 arasında ama bunun hakkında konuşmayacağız çünkü sıkıcı.Şu anda Mauryan Hanedanlığı’ndan bir liderle ilgileniyoruz, Asoka. Çünkü Asoka Budist kurallarını yeni çıktığı MÖ 269 ile 232 arasında hüküm sürdü.Asoka özünde bir savaşçıdır. Dedesinin kurudğu imparatorluğu büyüttü.Asoka Budizm’e geçişi de yaşadı. Bunlar ordusu Kalinga Krallığı’nı yıktıktan sonra yaşandı. Bu detayı sadece Kalinga Krallığı demek için veriyorum. Kalinga Krallığı demek için veriyorum. Stan, bununla ilgili şarkı yazabilir miyiz? Mesela, Kalinga Krallığı /Üzgünüm, yıkıldın… [güler] Aşoka stupalar, stopalar… Bir dakika… [bilgisayar stupa der] Bu daha gösterişli söylenebilir miydi? Stupa.Asoka krallığın her bir yerine Buda’ya bağlılığını göstermek için tepe gibi stupalar yaptırdı.Asoka krallığın her bir yerine Buda’ya bağlılığını göstermek için tepe gibi stupalar yaptırdı.Anyı zamanda imparatorluğunda cömertliğini gösteren sütunlar yaptırdı ve dhamma denen bir yöntemle yönerticilik yapacağını söyledi. Bir sütuna göre:Çalışanlara ve uşaklara düzgün davranma, anne babaya saygı, arkadaşlara ve yoldaşlara, sevdiklerine ve Brahmanlara cömertlik ve inziva, ve canlıları öldürmemek.Bunlar Hinduizm’de gördüğümüz gibi bireysel hedefler değil, toplumsal hedefler ve  gelecek hafta Konfüçyüsçülük hakkında konuşurken göreceğiz. Bu Asoka’nın imparatorluğunun aslında Budist olmadğının bir göstergesi çünkü gerçek  Budizm dünya düzeni ile uğraşmaz. Budizm’de bireylerin kendi kendine ermesi  dünya düzenini sağlar. Sonuç olarak, Asoka’nın imparatorluğu uzun soluklu olmadı ve Budizm Hindistan’da bitme noktasına geldi.

Bölüm 8: Büyük Son.

Yoga yapan herkes bilir ki Hinduizm dünya dinlerinin en esnek olanıdır. Bunun en önemli nedeni çok tanrılı olmasıdır Bunun en önemli nedeni çok tanrılı olmasıdır.Tanrıların pek çok farklı şekil alması Hinduizm’in diğer dinleri asimile etmesini kolaylaştırdı. Budizm’e de böyle oldu. Zamanla Buda ölümlü bir öğretmenden, tapılan bir başka Hindu tanrısına dönüştü. Zamanla Buda ölümlü bir öğretmenden, tapılan bir başka Hindu tanrısına dönüştü.Sonuçta, Hinduizm, Buda’yı yok etmek yerine içine aldı.Bu da Hinduizm’in çok çeşitli ve çok esnek olduğunu gösteriyor.Temel ilkeleri samsara, karma ve kast sistemi bin yıllarca Hindistan’da önemli ölçüde sosyal ve kültürel bir bütünlük sağladı.Temel ilkeleri samsara, karma ve kast sistemi bin yıllarca Hindistan’da önemli ölçüde sosyal ve kültürel bir bütünlük sağladı.Buda’nın şansına öğretileri Çin’in doğusuna göç etti. Biz de haftaya
bu yolculuğa katılacağız.

Görüşmek üzere.

Crash Course, Stan Muller tarafından yaratıldı ve yönetildi. Editörümüz Danica Johnson.

Senaryo lise tarih öğretmenim Raoul Meyer ve tarafımdan yazıldı. Grafik ekibimiz Thought Bubble.Senaryo lise tarih öğretmenim Raoul Meyer ve tarafımdan yazıldı. Grafik ekibimiz Thought Bubble.Geçen haftanın sözü “Tam Nehir Şehri’nde”. Önümüzdeki haftanın tahmin ve önerileri için yorum bırakabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı da yazın.

Takımımız sorularınızı yanıtlamak için can atıyor.

Chars Course’u izlediğiniz için teşekkürler. Memleketimde dendiği gibi, harika olmayı unutmayın.

BİRDE BUNLARA BAKIN.

9-İPEK YOLU VE ANTİK TİCARET

İPEK YOLU VE ANTİK TİCARET Merhabalar, ben John Green, bu Crash Course: Dünya Tarihi, bugün …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Preference Center

Strictly Necessary

These cookies are essential for websites built on Wordpress to perform their basic functions. These include those required to allow registered users to authenticate and perform account related functions.

wordpress_test_cookie, wordpress_{hash}, wordpress_logged_in_{hash}, wp-settings-{user_id}, wp_sharing_{id}

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?